اخبار آب و فاضلاب

باتوجه به ابلاغیه جدید معاونت آب وخاک جهاد کشاورزی،حضور پیمانکاران واجد شرایط در دوره های آموزش جوش پلی اتیلن و استفاده ازدستگاه های کالیبره باشد،الزامیست .
ضمنا این شرکت در وندور معاونت آب و خاک و شرکتهای نفت وگازوآب وفاضلاب میباشد.

بخشنامه جدید به دستگاههای اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران  در تاریخ 1395/12/23 ابلاغ شد،دانلود در لینک زیر :

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396سایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن