آشنايي با افزودني هاي صنعت پلاستيك

آشنايي با افزودني هاي صنعت پلاستيكReviewed by Jingermachine-admin on Dec 9Rating:

آشنايي با افزودني هاي صنعت پلاستيك
آيا تا به حال به اين موضوع فكركرده ايد كه :
چرايك پلاستيك زودتغييررنگ داده است اما پلاستيكي ازهمان جنس مدت بيشتري طول ميكشد تاتغييررنگ در آن مشاهده شود؟
چرا برخي پلاستيك ها انعطاف بيشتري دارند وبرخي انعطاف كمتري دارند؟
چرابرخي قطعات پلاستيكي طول عمربيشتري دارند وبرخي طول عمركمتري دارند؟
چرا برخي پلاستيكها مقاومت بهتري نسبت به ضربه دارند وزودتر مي شكنند؟
پاسخ همه اين سئوالات متوجه افزودني هايي است كه زمان تهيه اين محصولات به مواد اوليه آنها اضافه شده است.
درواقع پليمرهاي پايه براي اينكه عملكرد بهتري داشته باشند ميبايست نسبت به عوامل مخرب مثل حرارت و نور فرابنفش و…. مقاوم گردند.بنابراين نياز به استفاده از افزودني ها در مقاديربسيار كم حدود (۱%-۲%) ميباشد كه همين مقادير كم تاثيرات بسياري روي خواص پليمرها دارد.
اهميت افزودني ها به اندازه اي است كه درواقع بدون افزودني ها پلاستيك ها كارايي ندارند يا در صورت استفاده ممكن است موجب ضررهاي ميلياردي شوند.درايران نزديك به سالانه ۶ ميليون تن مواد پتروشيمي توليد ميگردد كه اغلب نياز به افزودني دارند.
انواع افزودني هابر حسب نوع عملكردشان عبارتند از:
۱-افزايش طول عمر ۸-ضدباكتري و قارچ
۲-افزايش پايداري حرارتي ۹-محافظ در برابر اشعه راديو
۳-ايجادمقاومت دربرابر ازن ۱۰-ضدالكتريسيته ساكن
۴-ايجادمقاومت دربرابر حرارت ۱۱-كمك فرايندها
۵-ايجادمقاومت دربرابر شعله ۱۲-مقاومت ضربه
۶-ضد رطوبت ۱۳-عامل پخت
۷-افزايش نرمي ۱۴-غلظت دهنده
۱۵-پركننده