آبیاری قطره ای و کشاورزی

آبیاری قطره ای و کشاورزیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:
یکی از روش های آبیاری تحت فشار آبیاری قطره ای است. در آبیاری قطره ای آب در اطراف گیاهان منفرد بوسیله ی قطره چکان و یا پاشنده ها که در امتداد یک خط توزیع آب قرار میگیرند پخش می گردد. در آبیاری قطره ای آب با فشار کمی از قطره چکان به صورت قطراتی در اطراف گیاه ریخته می شود. در روش آبیاری قطره ای سطح کمی از سطح خاک خیس می شود.ابزار پخش کننده آب در گیاهان ردیفی و گیاهان زراعی به اندازه کافی در نزدیکی گیاه قرار می گیرد. بطوریکه نیروی کاپیلاری خاک آب را برای محدوده ریشه گیاه فراهم آورد.
معمولا استفاده از قطره چکان برای گیاهان زراعی که قرار است در تمام سطح مزرعه پخش شود به علت مرطوب شدن تمام سطح خاک مورد استفاده قرار نمی گیرد. در آبیاری قطره ای به دلیل قرار گرفتن قطره چکان در نزدیکی گیاه آبی که قرار است به ریشه گیاه برسد، میرسد و تنها سطح کوچکی از خاک خیس می گردد. در ابتدا سیستم آبیاری قطره ای جهت آبیاری درختان میوه با فواصل زیاد از هم مورد استفاده قرار می گرفت اما امروزه این روش آبیاری برای گیاهان زراعی ردیفی نیز بکار برده می شود. آب مورد نیاز جهت آبیاری بصورت روزانه و یا در دفعات متعدد جهت آبیاری گیاهان از طریق قطره چکان به گیاهان میرسد. سیستم آبیاری قطره ای را می توان برای آبیاری یکباره مزرعه نیز طراحی کرد.


تاریخ درج : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷