روتنگران پارسه تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن لوله پلی اتیلن

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد

روتنگران پارسه

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن ، لوله پلی اتیلن و لوله های کاروگیت در ایران و خاور میانه

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن و ...

دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن و ...

لوازم جانبی پلی اتیلن

لوازم جانبی پلی اتیلن

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن و ...

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن و ...

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن و ...

شیرآلات

شیرآلات

روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن و ...

تلفن تماس شرکت : 32701094 - 026


مدیر عامل : 09121249231

برندها و شرکت هایی که روتنگران تحت پوشش خود قرار می دهد.